به گزارش روابط عمومی شهرداری آقای مهندس اسماعیلی شهردار محترم در جلسه ای که به منظور برنامه ریزی گرامیداشت هفته دفاع مقدس ، هماهنگی جهت اجرای مراسمات اول مهر و شروع سال تحصیلی جدید و همچنین برنامه ریزی برای اجرای برخی از برنامه های شاخص دهه اول محرم  در محل بخشداری برگزار گردید حضور یافتند و نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص موضوع جلسه مطرح نمودند.