ردیف

نام پارک

آدرس

1

شهید فهمیده

بلوار امام خمینی

2

پارک جنگلی

بلوار امام خمینی - روبروی بخشداری

3

شادیها

دشت بیاض - بلوار ولی دشت بیاضی

4

لاله

خیابان ابوطالب

5

پارک ارغوان

بلوار امام رضا

 

1000 کاراکتر باقیمانده است