به گزارش روابط عمومی شهرداری پرسنل محترم فضای سبز شهرداری اقدام به شستشوی درختان سطح شهر نمودند.

1000 کاراکتر باقیمانده است