جهت کسب اطلاعات لازم در خصوص نحوه سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های شهرداری خضري دشت بياض فایل زیر را دانلود نمایید.

 

دانلود شیوه نامه سرمایه گذاری

1000 کاراکتر باقیمانده است