ترکیب اعضای هیأت عالی سرمایه گذاری شهرداری خضري دشت بياض به شرح ذیل مي باشد :

 

رديف نام و نام خانوادگي سمت مسئوليت در كميسيون سرمايه گذاري
1 حسين اسماعيلي شهردار رئيس هيات عالي سرمايه گذاري
2 ابوالفضل حسينيان مقدم مسئول امور مالي رئيس امور مالي شهرداري
3 امين عصمتي مسئول عمران و شهرسازي مسئول امور سرمايه گذاري و دبير هيات
4 محمد دشتي دشت بياض حقوقي و املاك كارشناس امور حقوقي
5 غلامرضا لعل منفردي حراست كارشناس امور مالي و اقتصادي
6 محمد حسينيان مقدم عضو شوراي اسلامي شهر خضري دشت بياض كارشناس
7 غلامرضا يونسي كارشناس دفتر امور شهري و شوراها استانداري خراسان جنوبي كارشناس سرمايه گذاري استانداري

1000 کاراکتر باقیمانده است