موقعیت و حدود شهر خضري دشتب بياض

شهر خضري دشت بياض در 320 كيلومتري جنوب استان خراسان رضوي و 160 كيلومتري شمال بيرجند مركز خراسان جنوبي و در حد فاصل شهرهاي گناباد و قاين ، در حاشيه جاده آسيايي شمال به جنوب كشور واقع شده است و اولين شهر استان خراسان جنوبي مي باشد . 

 

1000 کاراکتر باقیمانده است